Share our website:
European Patients Academy

EUPATI som en ressurs for akademia og legemiddelindustri

EUPATI fokuserer primært på utdanning og opplæring for å øke kunnskapen og forståelsen til pasienter innenfor forskning og utvikling. EUPATI kan også være en ressurs til akademia og legemiddelindustrien på ulike måter. EUPATI Norge ønsker å være en bidragsyter til alle aktører som medvirker i alle de aktuelle fasene av medisinsk forskning og utvikling.

Når utvikling og eller forskning innen helse foregår, er det ofte med flere involverte profesjoner med forskjellige bakgrunn. Materialet og verktøyene som er produsert av EUPATI gjenspeiler akkurat denne samme tverrfaglige dimensjonen. EUPATI har et sterkt etisk rammeverk som inkluderer en internasjonal etisk komité, rådgivende styre og prosjektrådgivende styre som er satt sammen av flere profesjoner med representanter fra flere europeiske land. Dette fører til høy kvalitet i arbeidet som kan brukes på tvers av profesjoner.

Det er en stor fordel for medisinsk forskning og utvikling at akademia, legemiddelindustrien og brukerrepresentanter har implementert EUPATI inn i sin daglige kompetanse.  Allerede i den konseptuelle fasen av et prosjekt kan det være nyttig for akademia og legemiddelindustrien å benytte ressurser som webinaret;  «Guidance on Patient Involvement on Industry-led Research and Development». Dette webinaret er en veiledning om pasient engasjement i bransjeledet forskning og utvikling. Anvendelse av et slikt webinar vil gi relevant informasjon gjennom diskusjoner som kan bidra til å øke kvaliteten på prosjektbeskrivelsen eller søknaden.

Avhengig av type prosjekt kan forskere og/eller legemiddelindustrien trekke frem forskjellige webinars, worskhops eller tool boxser som passer hvert enkelt prosjekt, fase eller metode og formidle informasjonen til brukerrepresentant for å sørge for at informasjon eller definisjoner som er vesentlig er formidlet på forhånd.