Share our website:
European Patients Academy

EUPATI publiserte veiledende dokumenter

EUPATIs veiledningsdokumenter representerer essensen av teoretisk kunnskap og erfaring fra pasientenes engasjement i biomedisinsk forskning og kliniske studier fra ulike perspektiver.
De diskuterer hvorfor og hvordan man tar hensyn til pasientens involvering i regulatoriske saker; industri-ledet forskning og utvikling; HTA prosesser; og etikkkomiteer.

Artiklene har blitt publisert i Frontiers in Medicine, den åpne tilgangsdatabasen.

Veiledning om involvering av pasienter i HTA-prosesser
Veiledning om involvering av pasienter i etiske vurderinger
Veiledning om involvering av pasienter i industriell ledet R + D
Veiledning om involvering av pasienter i regulatoriske saker – kommer snart.

Ikke overraskende er disse artiklene noen av de mest lese og nedlastede i journalens historie.