Share our website:
European Patients Academy

Nordic Trial Alliance foredrag

Den 30. januar holdt Amy Mitchell fra EUPATI Norge og Lotte Klim fra EUPATI Danmark et innlegg om brukermedvirkning i Nordic Trial Alliance sin årlig «stakeholder meeting».

Innlegget handlet om hvem EUPATI er, hva EUPATI står for og hva EUPATI kan tilby til de som er interesserte i brukermedvirkning. De beskrev hvordan forventningene for pasienter har endret seg de siste årene og utfordringene som dette har medført. Videre ble EUPATI sine ressurser – inkludert Toolboks, mini-kursene og Expert Training Course.

Presentasjonen var vellykket og førte til nye kontakter blant det skandinaviske miljøet for kliniske studier.