Share our website:
European Patients Academy

EUPATI samarbeid – Skandinavia

EUPATI Norge har deltatt i flere møter med de andre Skandinaviske armene av EUPATI.

Den 20. april deltok to representanter fra Norge i Sverige sitt strategimøte. Der presenterte vi vårt arbeid så langt samt våre planer for framtiden. Dette var et meget vellykket møte med fritt flyt av idéer og mye overføring av kunnskap og erfaring. Den 30. juni ble det et nytt fellesmøte under paraplyorganisasjonens årsmøte. Noen av felles idéene som ble diskuterte inkluderer:

  • Ressursdeling
  • Maksimum utnytelse av eksisterende ressurser og treningsmaterialer
  • Kapasitetsbygging både innad og blant pasientgrupper
  • Samarbeid med eksisterende tvers-skandinavisk infrastrukturer
  • Fokus på trening for både pasienter og fagfolk; på ulike detalj- og vanskelighetsnivåer
  • Opprettelse av en felles plattform til kontakt og kunnskapsoverføring

Vi sikter på et samarbeid på tvers av de skandinaviske landene som fører til delte ressurser og erfaringer til nytte av alle. Åpenhet rundt felles utfordringer og hvordan å møte disse, samt åpenhet rundt felles mål og hvordan å oppnå disse vil legge til rette for maksimal kunnskapsutnyttelse.