Share our website:
European Patients Academy

EUPATI Norge og LMI – Verdien om brukermedvirkning

EUPATI Norge ble invitert til Legemiddleindustrien for et møte om «verden om brukermedvirkning».