Share our website:
European Patients Academy

Innlegg av Amy

EUPATI publiserte veiledende dokumenter

EUPATIs veiledningsdokumenter representerer essensen av teoretisk kunnskap og erfaring fra pasientenes engasjement i biomedisinsk forskning og kliniske studier fra ulike perspektiver. De diskuterer hvorfor og hvordan man tar hensyn til pasientens involvering i regulatoriske saker; industri-ledet forskning og utvikling; HTA prosesser; og etikkkomiteer. Artiklene har blitt publisert i Frontiers in Medicine, den åpne tilgangsdatabasen. Veiledning…

Les mer

EUPATI som en ressurs for akademia og legemiddelindustri

EUPATI fokuserer primært på utdanning og opplæring for å øke kunnskapen og forståelsen til pasienter innenfor forskning og utvikling. EUPATI kan også være en ressurs til akademia og legemiddelindustrien på ulike måter. EUPATI Norge ønsker å være en bidragsyter til alle aktører som medvirker i alle de aktuelle fasene av medisinsk forskning og utvikling. Når…

Les mer

EUPATI samarbeid – Skandinavia

EUPATI Norge har deltatt i flere møter med de andre Skandinaviske armene av EUPATI. Den 20. april deltok to representanter fra Norge i Sverige sitt strategimøte. Der presenterte vi vårt arbeid så langt samt våre planer for framtiden. Dette var et meget vellykket møte med fritt flyt av idéer og mye overføring av kunnskap og…

Les mer

Nordic Trial Alliance foredrag

Den 30. januar holdt Amy Mitchell fra EUPATI Norge og Lotte Klim fra EUPATI Danmark et innlegg om brukermedvirkning i Nordic Trial Alliance sin årlig «stakeholder meeting». Innlegget handlet om hvem EUPATI er, hva EUPATI står for og hva EUPATI kan tilby til de som er interesserte i brukermedvirkning. De beskrev hvordan forventningene for pasienter…

Les mer