Share our website:
European Patients Academy

Uncategorised

EUPATI publiserte veiledende dokumenter

EUPATIs veiledningsdokumenter representerer essensen av teoretisk kunnskap og erfaring fra pasientenes engasjement i biomedisinsk forskning og kliniske studier fra ulike perspektiver. De diskuterer hvorfor og hvordan man tar hensyn til pasientens involvering i regulatoriske saker; industri-ledet forskning og utvikling; HTA prosesser; og etikkkomiteer. Artiklene har blitt publisert i Frontiers in Medicine, den åpne tilgangsdatabasen. Veiledning…

Les mer

EUPATI som en ressurs for akademia og legemiddelindustri

EUPATI fokuserer primært på utdanning og opplæring for å øke kunnskapen og forståelsen til pasienter innenfor forskning og utvikling. EUPATI kan også være en ressurs til akademia og legemiddelindustrien på ulike måter. EUPATI Norge ønsker å være en bidragsyter til alle aktører som medvirker i alle de aktuelle fasene av medisinsk forskning og utvikling. Når…

Les mer